NEWSY, czyli aktualności ze szkolnego podwórka

NEWS!                NEWS!                 NEWS!                NEWS!                NEWS!               NEWS! 
 
 

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła – II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki znalazła się wśród dziesięciu wyróżnionych w pilotażowym projekcie „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”. 14 listopada podczas gali kończącej pierwszy dzień konferencji LUMEN 2016 rektorzy 10 badanych uczelni nagrodzili 10 szkół szczególnie zaangażowanych w przygotowanie kandydatów na studia, wśród nich także gnieźnieńską „Piętnastkę”.

Projekt został przeprowadzony przez PCG Polska pod patronatem fundacji Rektorów Polskich na próbie ponad 140 tysięcy studentów z uczelni publicznych i prywatnych, a jego celem było wskazanie renomowanych szkół średnich w nowym ich znaczeniu. Termin renomowana szkoła w wersji 2.0 oznacza, że jej absolwenci z powodzeniem przechodzą rekrutację na wyższe uczelnie, dobrze radzą sobie w czasie studiów oraz na rynku pracy.

Każda z dziesięciu uczelni biorących udział w projekcie po zapoznaniu się z raportem z badań, wstępną hipotezą oraz biorąc pod uwagę własne dotychczasowe doświadczenia wyróżniła jedną szkołę średnią. II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki zostało wyróżnione przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorzy projektu podkreślają, że o sukcesie edukacyjnym uczniów decydują nie tylko wyniki egzaminów maturalnych i stałe monitorowanie efektów kształcenia, ale także spójność oferty szkoły z ofertą kierunków wyższej uczelni i rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych, które są ważne dla uczenia się przez całe życie.

Eksperci PCG Mateusz Adamiak oraz Marek Legutko szczególną uwagę zwracają na sześć, ich zdaniem, istotnych aspektów sukcesu. Pierwszym z nich jest inwestycja w egzaminy na poziomie rozszerzonym. Oferta edukacyjna II Liceum zakłada, że absolwent gimnazjum rozpoczynający naukę w naszej szkole może wybrać trzy przedmioty, których uczyć się będzie na poziomie rozszerzonym. Ten wybór daje mu później większe możliwości w wyborze egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Uczniowie „Dąbrówki” przystępują do dwóch, nierzadko trzech takich egzaminów maturalnych. Wśród kolejnych aspektów znalazły się: wyższy niż przeciętny średni wynik z przedmiotów obowiązkowych oraz dobre wyniki z matematyki. Nie bez znaczenia okazuje się także profil szkoły (określany na podstawie wyborów przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym), jej odległość od siedziby uczelni, stałe monitorowanie efektów kształcenia np. za pomocą narzędzi elektronicznych takich jak e-dziennik oraz identyfikacja ze szkołą i uczelnią, wyrażająca się przez obecność szkoły w Internecie oraz zaangażowanie jej uczniów w realizowanie projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.

Dość wspomnieć, że uczniowie „Dąbrówki” z powodzeniem przez trzy lata z rzędu uczestniczyli w projekcie e-szkoła. Moja Wielkopolska, zajmując miejsca na podium i zdobywając prestiżowe wyróżnienia. Członkowie grup projektowych stworzyli funkcjonującą do dziś salę astronomiczną, w ramach akcji „Operacja: Dzień Wskrzeszenia” rewitalizowali park Miejski czy współorganizowali Gnieźnieńskie Dni Pary, angażując się aktywnie w życie społeczności lokalnej. Praca w zespołach projektowych pozwoliła im na kształcenie kompetencji miękkich, takich jak np. umiejętność pracy zespołowej, planowanie i monitorowanie kolejnych działań. To wszystko zaowocowało nie tylko sukcesami w kolejnych edycjach projektów, ale także umożliwiło samokształcenie oraz doskonalenie kompetencji osobistych.

lum-265
lumen_2016