NEWSY, czyli aktualności ze szkolnego podwórka

NEWS!                NEWS!                 NEWS!                NEWS!                NEWS!               NEWS! 
 
 

I po raz kolejny (drugi w bieżącym roku szkolnym), uczniowie naszej (ale nie tylko naszej) szkoły zostali wyróżnieni za wyniki swojej pracy. W poniedziałek 12 marca odbyła się ceremonia rozdania stypendiów przedmiotowych i artystycznych, podczas której uhonorowany został wysiłek uczniów z gnieźnieńskich liceów.

Tym razem uroczystość odbyła się w auli I LO i rozpoczęła się kilka minut po godzinie dwunastej, kiedy wszystkich zaproszonych przywitali prowadzący wydarzenie uczniowie I LO: Robert Walkiewicz oraz Julia Król. Następnie swoje przemówienia wygłosili: pan Jerzy Paweł Lubbe, pan wicestarosta gnieźnieński Jerzy Berlik oraz dyrektor pierwszego liceum, mgr Paweł Matkowski. W swoich wypowiedziach największy nacisk położyli oni przede wszystkim na wartość dydaktyczną, jaka płynie z bycia stypendystą; ma to być bowiem zachęta do dalszej pracy. Znak dla ucznia, że jego praca została dostrzeżona, ale nie powinien przy tym poprzestawać w drodze do sukcesu.

Po tych kilku, stosunkowo krótkich, przemówieniach przyszedł czas na wręczenie stypendiów, toteż prowadzący po kolei prosili na scenę stypendystów z poszczególnych przedmiotów, wraz z ich rodzicami. Gdy zebrali się już wszyscy, dyrektorowie szkół wraz z zaproszonymi gośćmi wręczali stypendia.

Cała ceremonia przerywana była od czasu do czasu występami uczniów I LO, którzy wykonali między innymi „Marsz Radeckiego”, niemniej przy części artystycznej właśnie warto jest zatrzymać się na chwilę dłużej, konkretniej przy chwili wręczenia stypendiów artystycznych. Ta bowiem rozpoczęła się nietypowo; otóż na początku wyróżnieni uczniowie zostali  zaproszeni na scenę, aby zaprezentować owoce swojej pracy. Z tej przyczyny Michał Żółtowski (I LO) zagrał na klarnecie, Jakub Krzymiński (II LO) zadeklamował wiersz, a Marek Wicenciak (ZPSM) zagrał na fortepianie. Wówczas na scenę zaproszono rodziców uczniów i wręczono stypendia wyróżnionym. Wręczono także stypendia za wybitne osiągnięcia uczniom szkół zawodowych. Uroczystość ta była naprawdę godnym uhonorowaniem ogromu pracy wyróżnionych uczniów.

(Jakub Krzymiński)