Rada Rodziców zwraca się z gorącą prośbą o uregulowanie opłat na rzecz RR. Wpłaty można dokonywać na konto bankowe
BS Gniezno 15906500060000000076630001
z dopiskiem imię, nazwisko i klasa córki/syna lub w sekretariacie szkoły.
Z góry serdecznie dziękujemySkład Rady Rodziców

 

Skład Rady Rodziców
1A II LO Wiatrowski Marek
1B II LO Mieczyński Krzysztof
1C II LO Seweryn Andrzej
1D II LO Każmierska Izabela
1E II LO  
2A II LO Witt-Leśniewska Agata
2B II LO Gregorczyk Andrzej
2C II LO  
2D II LO Nowicka Joanna
2E II LO

 

2F II LO  
2G II LO Gilewska Beata
3A II LO  
3B II LO Chłopicka Anna
3C II LO Kistowska Elżbieta
3D II LO  
3E II LO Romanowska Urszula
3F II LO