Podstawowe informacje: 

Centrum Aktywności Społecznej LARGO jest w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, a jego działalność jest bliska działalności istniejących ośrodków wsparcia. Podstawowe zadania, cel i rola jaką odgrywa Centrum Aktywności Społecznej LARGO określone zostały w Regulaminie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Celem CAS Largo jest:

  • podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej i doprowadzenie (w miarę możliwości) do ich życiowego usamodzielniania,
  • umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym,
  • podejmowanie działań animujących powstanie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb,
  • zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Centrum Aktywności Społecznej LARGO poza określonym wyżej zakresem działalności to także zaplecze, z którego można korzystać. W naszych zasobach znajdują się pomieszczenia dostosowane do prowadzenie różnego rodzaju zajęć warsztatowych I organizacji spotkań.

Trochę historii…


Szlak wolnomularski – „Adreas zum Frieden” to chronologicznie druga loża masońska, która powstała w 1 stolicy Polski. Zbudowano ją w 1806 roku przy ówczesnym Parkstrasse. Tak jak inne tego rodzaju budynki wzniesiona została na potrzeby ludności niemieckiej, która przybywała do ówczesnego zaboru pruskiego.

Funkcjonowała do 1935 roku, lecz jeszcze przed II Wojną Światową straciła na znaczeniu, a jej siedziba została sprzedana Gnieźnieńskiemu Towarzystwu Kupców i Przemysłowców.

Później miejsce to zamieniło się w Powiatowy Dom Kultury, w którym odbywały się występy, zajęcia w ramach różnych sekcji i zabawy taneczne.

Jeszcze niedawno był siedzibą Urzędu Skarbowego.

Obiekt ten zaczął z powrotem pełnić funkcje społeczne, bowiem pojawiliśmy się w nim MY.


Liczba wejść
  • 88173Odsłon razem:
  • 48461Gości razem:
  • 0Goście obecnie online: