Facebook

          Drodzy Rodzice, wychowawcy, opiekunowie to że odnaleźliście Naszą stronę świadczy iż ważna jest dla Was przyszłość dzieci. Chcemy Was w tych staraniach wesprzeć gdyż z  pewnością pojawiły  się pewne problemy wychowawcze przy których rozwiązywaniu potrzebują Państwo pomocy.   

Zróbmy to razem !

      Dzieci  w naszej placówce są objęte terapią która ma wiele przejawów. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, są pod stałą opieką specjalistów, psychologa, pedagoga, terapeuty i innych specjalistów w zależności od potrzeb i problemów. Wychowankowie biorą udział w specjalistycznych formach pomocy tj. : zajęcia socjoterapeutyczne, społeczności grupy, terapia pedagogiczna lub psychologiczna.

Wspólnie z wychowawcami organizują zajęcia profilaktyczne oraz mające na celu nabycie umiejętności prospołecznych. Angażują się w życie Ośrodka, działa Samorząd Uczniowski, pomagają osobom potrzebującym, uczestniczą w konkursach, angażują się w szereg działań na rzecz środowiska lokalnego.

           W czasie wolnym natomiast uczestniczą w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, które mają przeróżną formę. W Ośrodku obowiązują jasne zasady zawarte w Regulaminie Wychowanka oraz system codziennej oceny postaw i zachowań wychowanków. Wychowankowie każdego dnia zbierają punkty,  dzięki którym otrzymują nagrody – zajęcia weekendowe są jedną z nich.  W przypadku pojawienia się problemów w trakcie urlopowania pracujemy wspólnie nad ich rozwiązaniem.